AAU logo

Virksomhedssystemer

Overbygningen i Virksomhedssystemer (VS) fokuserer på produktions- og kvalitetsledelse, logistik og planlægning i supply chains og informationsteknologi.

Overbygningen har til formål at give den studerende viden og kompetencer til at løse komplekse teknologiske problemer inden for produktion og udviklingen og implementeringen af systemer til kontrol og ledelse af industrivirksomheder.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ år og giver titlen cand.polyt.

Læs mere om uddannelsen på studieguiden