AAU logo

Værdikæder og Innovationsledelse / Operations and Innovation Management

Overbygningen i Værdikæder og Innovationsledelse (VIL) fokuserer på udvikling, ledelse og innovation indenfor supply chain og operations management.

Overbygningen Værdikæder og Innovationsledelse har til formål at give den studerende en større teoretisk- og metodisk viden om ledelse og strategiudvikling og implementering i virksomheder, der opererer globalt. Uddannelsen Værdikæder og Innovationsledelse fokuserer på innovation og integrationsprocesser samt ledelse og gennemførelse af teknologiske og organisatoriske forandringsprojekter i internationalt orienterede virksomheder.

Kandidatuddannelserne afsluttes med et større videnskabeligt arbejde i specialeforløbet, der tager ½ år og giver titlen cand.polyt. i Værdikæder og Innovationsledelse/Master of science and technology in Engineering (Operations and Innovation Management).

Læs mere om uddannelsen på studieguiden