AAU logo

Master in Management of Technology

Master in Management of Technology (MMT - Executive MBA) er en deltidsuddannelse i teknologiledelse med fokus på innovation og forandringsledelse, hvor projekter i egen virksomhed giver mulighed for individuelle studieforløb. MMT er en toårig kompetenceudviklende videreuddannelse for ambitiøse ledere i industrien, IT-sektoren og den offentlige sektor.

Målet er at give deltagerne på uddannelsen en "værktøjskasse" indeholdende en omfattende viden om relevante modeller og metoder inden for teknologiledelse samt at skabe baggrunden for helhedsorienterede beslutninger omkring teknologi, forretningsskabelse og organisation. Vi uddanner fremtidens kompetente ledere til at se forretning, teknologi og organisation i en dynamisk helhed. På den måde bliver du i stand til at gå forrest i udviklingen af danske og internationale virksomheder. Foto: Mette Johnsen

MMT-uddannelsen er en masteruddannelse for ledere indenfor elektronikproduktion, udvikling af software, produktudvikling, produktionsledelse, offentlig forvaltning, og konsulent/rådgivende virksomhed. Der kræves en bachelor og mindst 3 års ledelseserfaring for optagelse.

MMT tager udgangspunkt i teknologi i bred betydning og fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for anvendelse og udvikling med henblik på forretningsskabelse.

Med MMT-uddannelsen bliver du rustet til at spille en aktiv rolle i din virksomheds eller institutions udvikling.

MMT-uddannelsen har følgende fem kendetegn

  • Helhed i løsninger - forretning, teknologi, ledelse og organisation
  • Virksomheder og organisationer indgår i dag i mange komplekse sammenhænge, hvor det er let at miste overblikket.
  • MMT-uddannelsen lægger vægt på at udvikle evnen hos den enkelte til at tænke i helheder – at forstå komplekse samspil mellem forskellige elementer og at udvikle innovative løsninger.
  • De teknologiske muligheder skal ses sammen med evnen til at skabe forretning og til at udnytte virksomhedens menneskelige ressourcer og udvikling af nye organisationsformer.

Kontakt

Afdelingsleder Jette Bruun

Telefon: 9940 8953
E-mail: mmt@business.aau.dk / bruun@business.aau.dk

Du kan også læse mere om uddannelsen på MMT's egen hjemmeside