AAU logo

Global forretningsudvikling / Globale forretningssystemer

Uddannelsen til Diplomingeniør i Global Forretningsudvikling er fagligt bredere end traditionelle ingeniøruddannelser. Den udbydes som en diplomingeniør-afslutning på første del af bachelorforløbet i globale forretningssystemer.

Kommunikation, teknologi, forretningsudvikling og -ledelse, IT, international markedsføring, strategi og analyse af komplekse systemer er et udsnit af de områder, som uddannelsen indeholder. Uddannelsen forener viden fra en lang række forskellige faglige retninger.

Studieformen lægger vægt på, at praktiske erfaringer danner ramme om hverdagen på universitetet. Uddannelsen giver mulighed for at skrive projekter i samarbejde med erhvervslivet og flytte studierne et semester til udlandet. Uddannelsen giver dermed rig mulighed for at gå i dialog med den verden, der omgiver studiet og universitetet i det hele taget.

Læs mere om uddannelsen på studieguiden