AAU logo

Uddannelse

Center for Industriel Produktions forskere er involveret i undervisning og vejledning af bachelor- og kandidatstuderende på forskellige ingeniør- og master uddannelser på Aalborg Universitet.

Et fællestræk ved denne undervisning og vejledning er kontakten til erhvervslivet i semesterprojekterne og inddragelsen af viden fra en række case- og actionsforskningsprojekter fra erhvervslivet. Det giver dig som studerende en enestående mulighed for at kombinere teori og praksis.

Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelse

Med en bacheloruddannelse i Globale Forretningssystemer eller tilsvarende er der blandt andet mulighed for at vælge sig ind på civilingeniørspecialiseringerne i Værdikæder og Innovationsledelse, som kan læses både i Aalborg og i Ballerup samt Virksomhedssystemer.

Cand.scient.tech.

Ph.d uddannelse

Masteruddannelse