AAU logo

Systemleverandører som vækstaccelerator

Center for Industriel Produktion (CIP) fik i vinteren 2013 bevilget 7,6 millioner af Industriens Fond til et nyt treårigt projekt med titlen "Systemleverandører som vækstaccelerator", der skal styrke den danske konkurrencekraft i industrien. Udover CIP inkluderer projektet en række andre eksperter fra Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, erhvervslivet og naturligvis Industriens Fond.

Det er professor John Johansen og lektor Brian Vejrum Wæhrens fra CIP, der er bannerførere for projektet og i fællesskab har ansøgt om bevillingen hos Industriens Fond til projektet om systemklynger.

Kort sagt, er systemklynger et netværk, som består af en eller flere systemleverandører, der suppleres af et antal kompetente danske underleverandører således, at systemklyngen udgør et integreret, højeffektivt kompetence- og leveringssystem.

Idéen er, at systemleverandøren skal medvirke til at løfte små- og mellemstore danske underleverandørvirksomheder ud på det globale marked. Systemklyngen vil ikke alene bidrage til at styrke de små- og mellemstore underleverandørvirksomheder, men ligeledes styrke systemleverandørernes globale konkurrencekraft til gavn for de deltagende virksomheder og det danske samfund som helhed.

I forbindelse med projektet opbygges to systemklynger. Den ene klynge opbygges med udgangspunkt i en allerede eksisterende systemklynge inden for apparatindustrien, imens den anden opbygges indenfor fødevareindustrien, hvor begrebet ikke i samme grad er forankret.

CIP har arbejdet konceptuelt og teoretisk med værdikæderelationer gennem en årrække - herunder også mere specifikt systemklynger, og derfor er projektet i denne sammenhæng ikke nyskabende. Det nyskabende i projektet er imidlertid den empiriske tilgang samt ambitionen om at udvikle håndgribelige metoder og fremgangsmåder til at skabe og effektivisere systemklynger. Sideløbende med denne proces dokumenteres effekten af systemklyngetankegangen for dansk industri og på den måde tydeliggøres værdien i det fælles arbejde.

Det er forventningen, at projektet bliver katalysator for en øget beskæftigelsesgrad i specielt små- og mellemstore underleverandørvirksomheder og samtidigt kan være medvirkende til at skabe øget eksport via systemleverandørerne. På den måde kan de involverede parter i fællesskab være med til at skubbe den danske industri i den rigtige retning.

Med støtten anerkender Industriens Fond behovet for en fokuseret indsats overfor globaliseringsudsatte underleverandører ved at reorganisere og effektivisere de værdiskabende processer.

Budget

Det samlede budget for projektet "Systemleverandører som vækstaccelerator" er 10,4 millioner, hvoraf 7,6 mio er bevilget af Industriens Fond.

Kontakt

Lektor Brian Vejrum Wæhrens

Kontakt

Professor John Johansen

Projekter med erhvervslivet