AAU logo

Sourcing Excellence

Sourcing Excellence er en ny forskningsgruppe der pr. 1/1-2011 startede op på Center for Industriel Produktion - støttet af Industriens Fond. Forskningsgruppen skal i samarbejde med industrien udvikle begrebet, "Sourcing Excellence", i en vekselvirkning mellem praksis og teori.

Projektet er blevet søsat, fordi Dansk Industri står overfor store udfordringer i disse år. Danske lønninger er høje og det bevirker, at udgifterne til egenproduktion af komponenter til virksomhedes kerneprodukter dyre. Derfor har mange danske virksomheder de seneste år outsourcet meget af den produktion, der ligger til grund for deres endelige produkter. Det betyder, at store summer bliver flyttet fra virksomheden til underleverandørerne. Desværre har mange virksomheder undladt at forholde sig aktivt til, hvordan samspillet mellem dem og leverandørerne skal optimeres. I mange industrier udgør mellem 75-85 pct. af fremstillingsprisen leverancer fra underleverandører, hvorfor en bedre styring af dette område rummer et stort potentiale for virksomhedernes konkurrenceevne.

Derudover gennemgår den globale økonomi en række signifikante forandringer, som medfører, at det ikke længere kun er produktionsopgaver, der bliver outsourcet til eksterne partnere, men at virksomhedens udviklings- og innovationsaktiviteter ligeledes bliver genstand for sourcing hos underleverandører. Sourcing, ikke kun af produkter, men også af R&D, innovation og teknologi, betyder, at dansk industri stilles overfor nye problemstillinger og udfordringer.

"Sourcing Excellence modellen"

Et af de allervæsentligste succeskriterier for projektet er at udvikle og afprøve en model for Sourcing Excellence i et stærkt og involverende samarbejde med industrien i Danmark. Formålet med "Sourcing Excellence modellen" er at udvikle metoder, værktøjer og fremgangsmåder, som kan styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem strategisk udvikling af virksomhedens sourcingfunktion. "Sourcing Excellence modellen" skal således bistå virksomheder med at udvikle en fremadrettet og konkurrencedygtig sourcingfunktion, hvis strategi, organisering, processer og kompetencer er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede forretningsplaner og muligheder.

Mål

  • Konstruktion af en fælles model– og begrebsramme national og internationalt omkring Sourcing Excellence, der kan bruges som dialog- og udviklingsværktøj for de involverede parter. Ambitionen er at opnå en tilsvarende status som ”EFQM Excellence Modellen” har opnået.
  • Udvikling af arketypiske ”Sourcing Excellence Programmer” med henblik på at sikre konkurrenceevne i dansk industri gennem forbedring af virksomheders innovationsevne via sourcing af forskning, viden og udvikling.
  • Udvikling af 3 – 4 konkrete ”show-cases”, som kan inspirere andre danske virksomheder gennem ”eksemplets magt”.
  • Være omdrejningspunkt for, hvad de bedste gør indenfor sourcing af viden, R&D og kompetence og en ideel mulighed for virksomheder at benchmarke op imod ”best practice” udfra en præmis om, at formålet med vurderingen er læring og ikke kun måling af performance.
  • Udvikling af diverse fremgangsmåder, metoder og værktøjer som udbredes til dansk industri gennem uddannelse, erfa-grupper, konferencer og kampagner.
  • Udvikling og forankring af en Master-uddannelse efter MBA-modellen i Strategisk Sourcing og Indkøb, baseret på erfaringer og læring fra arbejdet med industrien omkring "Sourcing Excellence Modellen".

Vi udbyder nu et kursus i "Strategisk indkøb og Sourcing". Se mere her!

Kontakt

Lektor Morten Munkgaard Møller

Projekter med erhvervslivet