AAU logo

Process supported working environment interventions rooted in the primary tasks (PIONER)

Pioner-projektet er et stort arbejdsmiljøprojekt, der involverer dagsinstitutioner i Københavns Kommune. Målet med projektet er kort sagt at forbedre kvaliteten i arbejdet, medarbejdernes trivsel og nedbringe sygefraværet.

Igennem projektet gennemføres en større undersøgelse i 64 kommunale daginstitutioner som pionerenheder, der skal arbejde aktivt med indsatsplaner for at forbedre trivsel og mindske sygefraværet på egen arbejdsplads. 16 daginstitutioner med lavt sygefravær og høj trivsel deltager i projektet som inspirationsenheder.

Desuden deltager en række daginstitutioner som kontrolenheder, hvor trivsel og sygefravær måles før og efter projektets gennemførelse, for at have et sammenligningsgrundlag i forhold til pionerenhederne.
Det overordnerede analysefokus er på konsekvenserne for sygefravær, trivsel og servicekvalitet, mens der foretages mere dybdegående og detaljerede analyser af læring og effekter af konkrete initiativer.

Kontakt

Lektor Ole Henning Sørensen

Projekter med erhvervslivet