AAU logo

MADE AAU

Center for industriel Produktion var ansvarlig for den officielle åbning af MADE AAU i november 2012, hvor Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr deltog i et spændende debatarrangement.

MADE AAU er en del af det nationale initiativ MADE – Manufacturing Academy of Denmark, som en række danske vidensinstitutioner, virksomheder samt andre interessenter har i støbeskeen.

Den overordnede idé med MADE er at skabe et tværfagligt samarbejde med industrien, GTS-nettet og danske universiteter med henblik på at udfolde Danmarks potentiale som fremtidens produktionsland.

Et af de drivende universiteter er Aalborg Universitet, som i regi af MADE har oprettet forskningsprogrammet MADE AAU, der inkluderer en række involverede institutter fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Det er forhåbningen, at MADE AAU kan være en driver for den fremtidige nationale proces.

Med sit store engagement i MADE AAU ønsker CIP at biddrage til en forbedring af konkurrenceevnen indenfor produktionsområdet og således fastholde de danske industriarbejdspladser.

Kontakt

Professor John Johansen

jj@business.aau.dk
45 9940 8995

Projekter med erhvervslivet