AAU logo

Internationalt Center for Innovation - ICI

I 2008 blev Internationalt Center for Innovation (ICI) i Region Nordjylland etableret. Centeret ligger på Aalborg Universitet ved Center for Industriel Produktion (CIP) og er en platform for innovation af globale forretningsmodeller.

Mange nordjyske virksomheder er i dag presset, da den øgede internationale konkurrence samt den eskalerede hastighed for udvikling (og kopiering) af produkter presser bundlinjen. I udviklingen af nye banebrydende forretningsmodeller, der kan sikre virksomhedernes overlevelse og vækst, er tilpasningen til en helt ny form for innovation afgørende. Det er en innovations proces hvor udviklingen sker på tværs af spidskompetencer til kunder på et lokalt, nationalt og ikke mindst et globalt marked.

Innovation af forretningsmodeller

For at bringe nordjysk innovation i front og frem til det globale marked, udnytter og samler ICI den position, Aalborg Universitet besidder inden for innovationsforskning - i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer i Region Nordjylland.

15 virksomheds netværk

ICI omfatter således etablering af 15 forskellige virksomhedsnetværk med deltagelse af minimum 100 virksomheder. Hvert netværk vil arbejde med innovationen af nye globale forretningsmodeller og samtidig arbejde hen imod udvikling af konkrete produkter og serviceydelser i netværket i tæt samspil mellem teoretiske og praktiske, kreative nationale og internationale vidensmiljøer.

ICI LAB

ICI vil gennem praksisrelaterede innovationsprojekter samt et ICI Laboratorium, som har fokus på idé-, koncept- og prototypeudvikling og markedsfremtagning, understøtte den kreativitet, fornyelse og kommercialisering af nye globale forretningsmodeller, der skal til for at virksomhederne får succes på det globale marked.

Fakta

Om projektet

Projektet ’Internationalt Center for Innovation’ skal gennem samarbejde med virksomheder og forskere i Region Nordjylland, udvikle globale forretningsmodeller, som sikrer virksomhedernes overlevelse og vækst.

Økonomi

Samlet budget for projektet er 63 mio. kr. Heraf bidrager EU’s Regionalfond med 31,5 mio. kr.

Aktører

Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet (Center for Industriel Produktion), en række andre partnere og omkring 100 virksomheder med projekter, som løbende optages i Internationalt Center for Innovation.

Periode

Internationalt Center for Innovations projektperiode løber fra 1. januar 2008 til 31. marts 2013.

Kontakt

Professor John Johansen

jj@business.aau.dk
9940 8995
www.ici.aau.dk

Projekter med erhvervslivet