AAU logo

InnoDoors projektet

Projekt InnoDoors er bygget op omkring dørproducenten JELD-WEN Door Solutions og virksomhedens værdikæde, og skal i samarbejde med virksomhederne i værdikæden skabe et øget fokus på at udnytte potentialet for vækst gennem brugerdreven innovation

Byggebranchens udvikling har i en årrække haltet efter andre industrier, og behovet for fornyelse bliver stadig mere åbenlyst.  Branchen er meget konservativ og traditionspræget, og tidligere forsøg på udviklings-initiativer har været med begrænset succes, hvorfor der er behov for at tænke i nye baner for at øge innovationsevnen.

En af de store udfordringer i industristrukturen i byggebranchen er, at branchen er meget fagorganiseret i små og meget forskellige fag. Byggebranchens parter er derfor ofte dybt afhængige af hinanden, og en række forskellige led har afgørende indflydelse på om nye initiativer vil blive succesfulde eller ej. Innovation i byggebranchen må derfor ses i et bredere perspektiv end blot relationen mellem virksomhed og slut-bruger, hvilket betyder, at den afgørende faktor for innovationsevnen er samspillet i et værdikæde-perspektiv.

Projekt InnoDoors er baseret på denne erkendelse af kompleksitet, og det reflekteres i både opbygningen af projektet og i det tilsigtede resultat, der som udgangspunkt er en systematisk tilgang til brugerdreven innovation, som aktivt forholder sig til og kan anvendes i virksomhedens værdikæde.

Fakta

Projektperiode

01.10.2009 – 28.02.2012

Budget

Det samlede budget for Projekt InnoDoors er på 5,4 mio. DKK, hvoraf Erhvervs- og Byggestyrelsen støtter med projektet med 3,5 mio. DKK

Parter der er involveret i Projekt InnoDoors er

  • JELD-WEN Door Solutions
  • Optimera
  • Henning Larsen Architects
  • INWIDO DENMARK
  • HP3
  • Abson
  • DI Byggematerialer
  • SmartCityDK
  • Center for Industrial Production, Aalborg Universitet

Kontakt

Lektor Astrid Heidemann Lassen:

Projekter med erhvervslivet