AAU logo

Global Operations Networks (GONE)

Global Operations Networks – Challenges for Danish and Swedish SME’s Competing Through Operations (GONE). GONE projektet er et strategisk dansk-svensk forskningsprojekt, der skal være med til at hjælpe små og mellemstore virksomheder at tackle globaliseringsudfordringer.

Hovedformålet med GONE projektet er at lære af de virksomheder og brancher, der har været bedst til at omstille sig til globaliseringsudfordringen og som gennem innovative tiltag på produktionssiden har styrket deres konkurrencemæssige position og skabt vækst. Igennem udførslen af projektet forventes der at identificere  et stort innovationspotentiale i at overføre erfaringer og succesfulde modeller mellem forskellige brancher, der ikke traditionelt har søgt inspiration hos hinanden.

Projektets hovedfokus og ambition ligger i at hæve niveauet i dansk industri for hvordan virksomheder møder globaliseringsudfordringen ved at opbygge innovative globale transformationssystemer.

Projektet er opdelt i en række faser, hvor første og anden fase består i dels en række branche- og virksomhedsundersøgelser, dels formulering af en række generiske globaliserings-/produktionsmodeller. Disse modeller vil igennem projektet bliver afprøvet i forskellige brancher og danske virksomheder.

Fakta

Om projektet

GONE projektet er et strategisk dansk-svensk forskningsprojekt, der skal være med til at hjælpe små og mellemstore virksomheder at tackle globaliseringsudfordringer.

Aktører

Projektets gennemføres i samarbejde med en række danske og udenlandske universiteter, herunder Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, CBS og Chalmers Universitet of Technology Gøteborg, samt mere end 25 danske og udenlandske virksomheder.

Kontakt

Professor John Johansen

Du kan downloade publikationen "Dansk produktion i globale forsyningskæder" her.

Projekter med erhvervslivet