AAU logo

Center for Forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI)

Forskningscenteret CAVI har fået en fireårig bevilling til at undersøge, hvordan der kan skabes en mere effektiv arbejdsmiljøindsats på samfunds- og virksomhedsniveau. Det sker gennem udvikling af forskningsbaseret viden om, hvordan virkemidler på arbejdsmiljøområdet omsættes til mekanismer i virksomhederne, som kan føre til et bedre arbejdsmiljø

Projektet vil overvinde de hidtidige begrænsninger i virkemiddelforskning på arbejdsmiljøet ved at undersøge, hvordan samfundsmæssige arbejdsmiljøindsatser omsættes til aktive handlinger i virksomhederne. Det sker bl.a. gennem kvalitative virksomhedscasestudier af de mekanismer, som arbejdsmiljøindsatsen virker igennem.

Der gennemføres konkrete undersøgelser af organiseringen af arbejdsmiljøarbejde, certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer samt arbejdsmiljøindsatser i små virksomheder. Disse undersøgelser skal for første gang være med til at skabe en samlet forståelse af, hvordan samfundsmæssige virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen virker. Dette giver beslutningstagere, andre arbejdsmiljøaktører og virksomhederne et mere kvalificeret grundlag for at udvikle effektive arbejdsmiljøindsatser.

CAVI gennemføres i et samarbejde mellem Center for Industriel Production (CIP), DTU Management, Center for Arbejdslivsforskning på RUC, Institut for Pædagogik på AU og Teamarbejdslivs.
 

Kontakt

Professor Peter Hasle

Projekter med erhvervslivet