AAU logo
CenSec projektet

CenSec projektet

Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet involveret i CenSec Projektet, hvor der fokuseres på at bygge bro mellem det civile danske erhvervsliv og det militære forsvar.

Censec er en dansk industriklynge som består af omkring 70 små og mellemstor virksomheder, der alle er producenter under den danske forsvars- og sikkerhedsindustri, eller er underleverandører hertil.

Censec netværket repræsentere derved en bred vifte af kompetencer på tværs af fag og brancher og der fokuseres på at bygges bro mellem det civile danske erhvervsliv og det militære forsvar. Målet er at skabe og udvikle CenSec til en stærk, selvbærende, international orienteret vækstklynge der kan støtte og samarbejde med den dansk forsvars- og sikkerhedsindustri og dermed styrke de virksomheder der er medlem af klyngen – eller ønsker at blive det.

Det vil være med til at udvikle og skabe synergi mellem de kompetencer og ressourcer der findes i de danske virksomheder og relevant viden- og uddannelsesinstitutioner, med henblik på at sikre omsætningsvækst og adgang til international markeder, øge antallet af videnstunge arbejdspladser og sikre viden-  og teknologispredning til andre danske erhverv.

Projektet omfatter fem delprojekter

Styrkelse af klyngen gennem opbygning af et stærk klyngesekretariat

En analyse af forsvars-, sikkerheds- og aerospacemarkedet for at identificere og sammenholde markedets muligheder med allerede eksisterende kompetencer

Styrkelse af klyngen gennem udvikling af virksomhedernes viden og kompetencer, afstemt efter forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustriens krav

Styrkelse af klyngen gennem udvikling af et antal leverandørnetværk inden for relevante forretningsområder i forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien

Styrkelse af klyngen gennem forretningsudvikling, marketing og internationalisering, der skal sikre målrettet produktion, profilering og samspil på det internationale marked

Center for Industriel Produktion ved Aalborg Universitet

I forhold til ovenstående delprojekter vil forskere fra ICI projektet / CIP / Aalborg Universitet intræde i projektet som partner i forbindelse med gennemførslen af delprojekt nr. 2, Analyse af forsvars-, sikkerheds- og aerospacemarkedet og følgende 5 hovedområder skal adresseres igennem projektet:

 • Forretningsperspektivet
 • Markedsperspektivet
 • Teknologiperspektivet
 • Værdikædeanalyse
 • Kompetence gab

Hvorigennem det forventes at deropnåes følgende resultater:

 • Gennemgribende overblik over de kompetencer der findes hos danske virksomheder & vidensinstitutioner med relation til forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien
 • Overblik over de væsentligste værdikæder inden for dansk forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien
 • Omfattende datainput til opbygningen af CenSec’s virksomhedsdatabase og CRM system
 • Oversigt over muligheder og udfordringer for dansk forsvars-, sikkerheds- og aerospaceindustrien
 • Overblik over evt. Kompetencekløft samt strategisk oplæg og handleplan som grundlag for klyngens
  forretningsstrategi

Fakta

Om projektet

I CenSec Projektet fokuseres der på at bygge bro mellem det civile danske erhvervsliv og det militære forsvar.

Aktører

CenSec projektet har deltagelse af følgende organisation og brancheforeninger: CenSec bestyrelsen & Advisory Board, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD), Forsvarets Materiel Tjeneste (FMT), Danmarks Institute for militærstudier (DIMS), Aalborg Universitet (CIP / ICI), Oxford Research, Dansk Eksportråd, Århus Universitet – Handels- og Ingeniørhøjskolen, Alexandra Institute, Innovation MidtVest, Reg-Lab, Rumfartsklyngen (ligger under Teknologisk Institut i Århus)

Kontakt

Lektor Peter Lindgren: pel@production.aau.dk
CenSec-hjemmeside: www.censec.dk

Projekter med erhvervslivet