AAU logo

Netværk og partnere

I kraft af dette netværk har CIP en række aktiviteter såsom: gensidig udveksling af forskere og ph.d.-studerende, udvikling af fælles ph.d. uddannelser og uddannelsesforløb samt projekt- og forskningssamarbejde.

CIP har allerede, eller er i gang med at etablere, formelle partnerskabsaftaler med blandt andet:

 • Brighton Universitet (UK),
 • Cambridge Universitet (UK),
 • Chalmars Universitet (Sverige),
 • MIT (USA),
 • Helsinki University of Technology (Finland),
 • IMD (Schweiz),
 • Politecnico di Milano (Italien),
 • Stanford Universitet (USA),
 • Stavanger University College (Norge),
 • Trinity College Dublin (Irland)
 • Twente Universitet (Holland).

CIP indgår desuden i samarbejde med en række andre internationale forskningsmiljøer. Det er alle samarbejdspartnere, som har en stærk international profil og et godt renommé inden for ”Management Engineering.”

Samarbejde
Læs mere om