samarbejde

Center for Industriel Produktion arbejder tæt sammen med en række forskere fra andre universiteter samt en række af centerets industrielle partnere og organisationer.

Dette sker i en række forsknings- og erhvervsrelaterede projekter.

Den erhvervsorienterede forskning og samarbejdet med industrien gør det på den ene side muligt for CIPs ansatte at forske på baggrund af casestudier og feltarbejde - og på den anden side komme med et fingerpeg om, hvilken viden og forskning som i fremtiden er relevant for dansk industri.

Læs mere om vores mange eksempler på projektsamarbejde med erhvervslivet her.

Presseomtale
 

Læs hvad pressen af skrevet om Centerets projekter og forskere