AAU logo

Invitation til Ph.d-forsvar v/ Morten Lund

Ph.d. afhandlingens titel er ”Capturing the business model narrative - Designing business models with narratives”.

Lagt online: 15.08.2014

Tid: Torsdag d. 21. August kl. 12:30
Sted: Nordkraft, Kjellerups torv, 9000 Aalborg, Auditorium 4.3.02.

Morten Lund har gennem en række cases fra et empirisk længdestudie undersøgt, hvordan narrativer spiller en central rolle med hensyn til forståelsen og design af forretningsmodeller.

Afhandlingen indeholder̊ forslag til, hvordan forretningsmodel- narrativer kan struktureres som en ramme, der kan inspirere til nye perspektiver, når man designer og tester en ny forretningsmodel.

Afhandlingens modige konklusion er, at alle forretningsmodeller indeholder en overbevisende historie – et narrativ – som kan indfanges, fortælles i flere kontekster og struktureres således, at det passer til det formål, som det skal tjene.
Til sidst præsenteres en model for forretningsmodelnarrativer.

Find ud af mere og download invitationen her.

Nyheder og arrangmenter