AAU logo

Grundbog i Projektledelse - Nu i engelsk udgave

Grundbog i Projektledelse af adjungeret professor, konsulent Hans Mikkelsen og professor emeritus Jens Ove Riis er omtalt som ”den mest komplette danske bog om projektledelse”. Bogen er udkommet i 10 udgaver siden 1981, og indholdet er blevet opdateret fra udgave til udgave. Nu udkommer bogen i en ny, opdateret version – og den adskiller sig på én måde helt fra de forhenværende. Bogen er for første gang blevet oversat til engelsk og har fået titlen ”Project Management: Multi-perspective Leadership”.

Lagt online: 30.01.2014

International interesse

”Project Management: Multi-perspective Leadership” giver ikke en enkelt opskrift på at gennemføre komplekse projekter – til trods for, at det er et udbredt, naivt ønske i udlandet. Derfor udtrykker Jens Ove Riis et håb om, at der også internationalt vil være interesse for den brede tilgang til projektledelse, som bogen giver.

Der er et incitament for en engelsk udgave netop nu, da flere og flere kurser i projektledelse på danske universiteter undervises på engelsk. Samtidig bruger flere danske virksomheder engelsk som arbejdssprog, og det er derfor nyttigt at have en lærebog til rådighed, som skaber en fælles forståelse og et fælles begrebsapparat om projektledelse.

Bogens målgruppe

Bogen er primært tiltænkt som en lærebog for studerende, der ønsker at få deres faglighed i spil i en bred, anvendelsesmæssig sammenhæng. Samtidig henvender bogen sig til projektledere og -medarbejdere, der ønsker at få et overblik over centrale modeller og inspiration til en stor mængde metoder og værktøjer. ”Vi tænker på den reflekterende projektleder, der ønsker en bred tilgang til at behandle de komplekse problemstillinger, der knytter sig til gennemførelse af projekter”, forklarer Jens Ove Riis. Han ser således et behov for at kunne sætte kernen i projektledelse ind i sammenhæng med virksomhedsstrategi og forretningsudvikling på den ene side, og organisationsudvikling og ledelse af organisatoriske forandringer på den anden. Han er er overbevist om, at de tre perspektiver hver for sig kan yde vigtige bidrag til virksomhedsudvikling og kan supplere hinanden for at øge virksomheders evne til at skabe fornyelse.

Få fat i bogen

For tiden undersøges muligheden for at udgive de to bøger som e-bøger med tanke på, at især den engelske udgave vil få en større gennemslagskraft i digital form.

Den trykte udgave af Project Management: Multi-perspective Leadership kan bestilles direkte på www.prodevo.dk eller e-mail: info@prodevo.dk - eller gennem boghandelen. Anvendelse af bogen i undervisning kan støttes af hjemmesiden www.prodevo.dk, hvorfra opgaver, supplerende artikler og centrale figurer fra bogen kan downloades.

Nyheder og arrangmenter