AAU logo

Center for Industriel Produktion skal udvikle træningsprogram om open innovation til SMV’er i den europæiske fødevaresektor

Center for Industriel Produktion (CIP) er blevet partner i et nyt europæisk LEONARDO-projekt ”OPEN NEW FOOD”, hvis primære formål er at øge innovationskompetencerne hos ledere i små og mellemstore virksomheder i traditionelle fødevareindustrier i det sydlige Europa. Hensigten er gennem Open Innovation at sætte fokus på nyskabende produktudvikling i samarbejde mellem partnere i værdikæden.

Lagt online: 21.01.2014

 

CIP har en dedikeret forskningsgruppe, som arbejder med innovationsledelse, og centeret har desuden arbejdet på adskillige projekter inden for fødevareindustrien – herunder det netop afsluttede FoodManufuture projekt. Derfor har CIP fået tildelt hovedansvaret for udviklingen og udførelsen af det træningsprogram, der er omdrejningspunktet i projektet.

Træningsprogrammet vil i høj grad bygge på eksisterende erfaringer med succesfulde innovationsprojekter gennemført på CIP, blandt andet InnoDoors projektet, som blev afsluttet i 2012.

Træningsprogrammet er målrettet ledere i traditionelle fødevareindustrier. Programmet udvikles i samarbejde med partnere fra fødevareerhvervene i Tjekkiet, Spanien, Grækenland, Tyrkiet og Belgien. Projektet skal bygge på erfaringer fra eksisterende projekter i partnerlandene, så det matcher netop de vilkår, der er gældende for fødevareerhvervet i de enkelte lande.

”Projektet er en kærkommen lejlighed for CIP til i sammenhæng at få reflekteret over de mange resultater, som vi har skabt i vores seneste forskningsprojekter inden for innovation og supply chain management. Herigennem kan vi skabe et samlet stærkt metodeapparat til at arbejde med Open Innovation. Derudover er konsortiet bag Open New Food projektet en spændende kontekst for os at arbejde med, der byder på andre typer af udfordringer end dem, vi normalt ser i dansk industri. Vi har gennem projektet rig mulighed for både at sætte vores tilgang og værktøjer i spil og undersøge effekten heraf,” udtaler Astrid Heidemann Lassen, lektor i Innovationsledelse ved CIP.

I samarbejde med en spansk partner præsenteres resultaterne i et interaktivt online format, således at træningsforløbet kan udføres via en e-platform.

CIP har derudover ansvaret for at planlægge pilottræningsseminarer med de respektive målgrupper fra hvert land. Der afholdes en række erhvervsfaglige træningsseminarer for sammenlagt 150 ledere fra fødevareindustrien. Disse seminarer skal skabe opmærksomhed hos den resterende fødevareindustri i de forskellige lande, hvorved projektets resultater efterfølgende vil blive formidlet til en større gruppe virksomheder.

Projektet har en varighed på 24 måneder fra d. 1/10/2013 til d. 30/09/2015, og det finansieres af den Europæiske Kommission gennem “THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2013”. For mere information – kontakt lektor Astrid Heidemann Lassen eller udviklingskonsulent Anders Vestergaard, Center for Industriel Produktion.

Få mere information om Open New Food-projektet her

Nyheder og arrangmenter